Tjänster

24 Finance Sweden AB är ett nystartat bolag som besitter bred kompetens inom ekonomi och bokföring tack vare deras medarbetare. Om du är intresserad av hjälp från oss så glädjer det oss! Vi individanpassar våra tjänster utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi kan hjälpa till med den löpande bokföringen eller sammanställning av bokslut och årsredovisning. Vi kan ansvara för allt inom ditt företags bokföring eller vissa delar om du efterfrågar det.

Vi älskar vårt arbete och utför alla våra tjänster med noggrannhet och omsorg. För att enklast få svar på dina frågor om våra tjänster – ring eller mejla oss!

Vi håller ordning på dina siffror!